Photogenic Site Award2018

บล็อก

เมืองมัตสึโมโต้อยู่ที่ไหน?

เมืองมัตสึโมโต้ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโน่
ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998
มัตสึโมโต้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น จึงทำให้เมืองทั้งเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น

มัตสึโมโต้สามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างง่ายดายทั้งทางรถยนต์ เครื่องบินและรถไฟ เราขอแนะนำวิธีการเดินทางไปยังมัตสึโมโต้ดังต่อไปนี้ นอกจากเส้นทางที่แนะนำดังต่อไปนี้แล้ว ยังมีเส้นทางอื่นๆ อีกด้วย แต่ค่าโดยสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

เที่ยวมัตสึโมโต้

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่มีสถานที่น่าสนใจให้ค้นหามากมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในเมืองมัตสึโมโต้

ประวัติศาสตร์ บล็อกที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวมัตสึโมโต้

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่มีสถานที่น่าสนใจให้ค้นหามากมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในเมืองมัตสึโมโต้

ธรรมชาติ บล็อกที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวมัตสึโมโต้

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่มีสถานที่น่าสนใจให้ค้นหามากมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในเมืองมัตสึโมโต้

วัฒนธรรม งานรื่นเริง & งานเทศกาลที่เกี่ยวข้อง

วัฒนธรรม บล็อกที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวมัตสึโมโต้

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่มีสถานที่น่าสนใจให้ค้นหามากมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในเมืองมัตสึโมโต้

  • จุดที่น่าเที่ยวชม
  • สนุกกับการเล่นหิมะ
  • ประสบการณ์
  • อาหารน่าชิม
  • ที่พักแรม
  • น้ำพุร้อน
  • ช้อปปิ้ง(ของฝาก)
  • จุดถ่ายภาพ
  • Show All